Supernatural

Jashin-chan Dropkick Temporada 2
6

Jashin-chan Dropkick Temporada 2

Segunda temporada de Jashin-chan Dropkick. Esta comedia está protagonizada por Yurine Hanazono, una universitaria que invoca a Jashin-chan, un ...